Religionsundervisning

För oss som har barn i skolåldern.

Moderator: acasia

Religionsundervisning

Oläst inläggav Peetra » 03 aug 2010, 11:11

Jag hör inte till kyrkan, så då den dagen kommer, så kan jag välja bort religionsundervisning för min dotter, om jag vill. Vad exakt väljer jag då månne bort och vad tror ni att erbjuds istället? Jag antar att det är olika på olika orter dessutom, så nåt exakt kan väl ingen veta? Om religionsundervisningen är samma som då jag var liten, så tycker jag den är rätt så onödig och kan dissas, men jag antar att det utvecklats från att lära sig tio budorden och annat ur Bibeln utantill?

Jag vill att min unge ska få tillgång till information om hur vårt samhälle är uppbyggt och att det praktiskt taget är grundat till 90% på kristendomens värden, men ska det behövas nio års religionsundervisning för att det ska gå hem? Får man lära sig dessa grumder på annat sät än via religionsundervisning, eller lärs det ut alls i den?


:hm:

[edit] enl. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628 så blir det nog inget annat än vanlig religion för min Lilfilur, jag tror inte att det hittas två andra om inte ska ha religionsundervisning, så det är kanske lite onödigt att ens fundera på alternativet. :(
En elev som inte hör till något religionssamfund och som inte deltar i religionsundervisning enligt 1 mom. skall undervisas i livsåskådningskunskap. En elev som hör till ett religionssamfund och för vilken inte ordnas undervisning i hans eller hennes egen religion skall på begäran av vårdnadshavaren undervisas i livsåskådningskunskap. Den som ordnar grundläggande utbildning skall ordna undervisning i livsåskådningskunskap om det finns minst tre elever som har rätt till sådan undervisning.
Användarvisningsbild
Peetra
Kvalitetskontroll-tant
Kvalitetskontroll-tant
 
Inlägg: 7075
Blev medlem: 18 jun 2006, 17:33
Ort: The Interwebz

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav företagarmamman » 03 aug 2010, 11:45

I de flesta skolor finns det väl nog i dag ett tillräckligt underlag för att ordna lektioner i livsåskådningskunskap? Rätta mig om jag har fel, men undervisningen kan väl ske så att det finns barn från olika klasser samtidigt, lika som för de ovanligare religionerna? I storasysters och lillebrors skola erbjuds också annan religionsundervisning, om man inte hör till statskyrkan, men då kan lektionerna vara på helt andra tider, ofta senare på eftermiddagen eller tidigt på morgonen för just att barn från alla klasser (1-6) deltar samtidigt. Likaså finns livsåskådningskunskap, om man inte hör till något kyrkosamfund, på alla årskurser.

Måste erkänna att jag inte riktigt har koll på vad storasyster har gjort i religionen, men mest verkar det nog på klasserna 1-3 ha varit diskusioner om vad som är "rätt" och "fel", gamla fabler, historiska berättelser osv. Än så länge har jag inte fått några knepiga frågor eller besvärliga diskusioner serverade för mig. Har faktiskt inte kommit att fråga vad de barn som läser livsåskådningskunskap behandlar på sina timmar, trots att vi har flera i bekantskapskretsen.

I ditt ställe skulle jag nog i god tid kolla med skolan vad som erbjuds hos just er, så att du utgående från det hinner fundera på saken.
företagarmamman
Mammapappa-proffs
Mammapappa-proffs
 
Inlägg: 976
Blev medlem: 07 jun 2006, 11:21
Ort: Västra Nyland

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Florence » 03 aug 2010, 11:50

Angående livsåskådningskunskap: Det räcker med att det finns 3 elever i samma skola som vill ha det, de behöver inte gå i samma årskurs. Förutsatt att föräldrarna tycker det är OK med en grupp elever i olika åldrar i undervisningen.
Florence bloggar på svenska: http://flo-food.blogspot.com/ och har en firmasida http://www.tosiruoka.fi med nyare recept fast de är på finska!
Användarvisningsbild
Florence
Stamgäst
Stamgäst
 
Inlägg: 4290
Blev medlem: 10 feb 2007, 13:31

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Natasha » 03 aug 2010, 12:28

Får man undervisa livsåskådningskunskap själva? Eller något annat ämne för den delen. Vi har kompetensen inom egna fyra väggarna och skulle gärna göra det själva, kanske även om det skulle ordnas lk i vårt lågstadie.
Mamma till tre barn varav ett ännu är i dagis.
Användarvisningsbild
Natasha
Stamgäst
Stamgäst
 
Inlägg: 5474
Blev medlem: 03 aug 2004, 23:04
Ort: Född i väst bor i syd

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav nbp » 05 aug 2010, 23:56

Det beror ju mycket på skolan, men många skolor har en tendens att göra det "komplicerat" att ta livsåskådning. Det tenderar att "inte finnas" tillräckligt med elever för en grupp, sen går den besvärliga tider, osv. osv. Jag har också hört förklaringen att det äter upp skolans resurser, det kan tas av nån specialundevisningskvot som skolan vill använda till nåt annat (typ stödundervisning).

Jag hade själv livsåskådning typ de fem sista åren i skolan. Det var väldigt givande och mycket intressantare än religonsundervisning. Religionsundervisning kan dock vara något helt annat idag jmf. med då...

Egentligen skall det väl inte ens vara så stor skillnad mellan de två, förutom då att religionsundervisning väl utgår från att en viss tro har rätt?

Jag vill minnas jag hade två (en i högst. och en i gym.) historielärare som drog livsåskådningen samt en filosof i ett skede. Historelärarna klådde nog religionsläraren med flera hästlängder. Filosofen (eller whatever) var väl främst intresserad av att göra det där staketet var som lägst. :-( En bra religionslärare hade dock säkert kunnat göra religionen intressant...
Pytte, pytte litet!
Användarvisningsbild
nbp
Stamgäst
Stamgäst
 
Inlägg: 4097
Blev medlem: 20 sep 2004, 14:50

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Tinde » 18 aug 2010, 21:39

Vår andra-klassist ska gå i livs-åskådningsgruppen detta läsår. Gruppen består av några barn från hela skolan. Har förstått, hoppas och önskar att det ska vara kvalitativ undervisning där de lär sig etik, dikuterar viktiga livsfrågor och lär sig jämlikt om vad folk i världen kan tänkas tro på. Vet dock inte ännu exakt vad som lärs. Under sitt första år hade han religionsundervisning eftersom han gick i en byskola (som nu stängdes). Han skulle också ha kunnat få delta i livsåskådning senaste år, men i en annan skola, så tyckte det blev för krångligt med skjussar. I religionsundervisningen lärde de sig bl.a. Fader vår-bönen, psalmtexter och budskap som bl.a. "Älska dina fiender och be för dem", så tycker inte undervisningen är så neutral.
"Carpe diem"
Användarvisningsbild
Tinde
Resande hemmamamma
Resande hemmamamma
 
Inlägg: 4918
Blev medlem: 02 feb 2005, 14:21

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Vifslan » 10 sep 2010, 20:12

Man kan ju kolla i läroplanen vad som hör till att behandla i undervisningen i de olika stadierna, länkar här till de nationella planerna: http://www.oph.fi/lagar_och_anvisningar ... bildningen

Åtminstone i högstadiet läser man på åk 7 om världsreligionerna, alla ur samma perspektiv enligt min uppfattning så då tycker inte jag att det är så stor skillnad på om man är troende eller inte om man är med, det hör ju till allmänbildningen att veta vad torah, nirvana etc är för något. Fast det kan bra hända att man i lågstadiet sysslar mer med att lära sig "Fader vår" och liknande fortfarande.
Vifslan
Mammapappa-proffs
Mammapappa-proffs
 
Inlägg: 1454
Blev medlem: 29 aug 2007, 18:09
Ort: Väståboland

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Peetra » 10 sep 2010, 20:33

Ojsan, det är gedigen text, men den kan vara bra att ha för alla möjliga grejer man vill veta om läroplanen. :)


Jag kopierar in hit under det som rör livsåskådning från det 317 sidor långa innehållet.
Gömt innehåll: Visa!
7.12 LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
Livsåskådningskunskap som läroämne är i grunden en tvärvetenskaplig helhet med
utgångspunkt i filosofin samt i samhälls- och kulturvetenskaperna. I undervisningen i
livsåskådningskunskap uppfattas människorna som skapare och förnyare av sin kultur
och som individer som i sitt inbördes umgänge upplever och skapar betydelser. I under-
visningen ses livsåskådningar, mänskliga kutymer och deras innebörd som resultatet av
en växelverkan mellan individerna, samhället och kulturarvet. I livsåskådningskunskapen
betonas människans förmåga att utforska sin värld och aktivt styra sitt liv.
Undervisningen har som uppgift att ge eleven stoff för att växa upp till en själv-
ständig, tolerant, ansvarsfull och omdömesgill medlem i samhället. Undervisningen i
livsåskådningskunskap skall stödja uppväxten till ett fullvärdigt demokratiskt medborgar-
skap som, i ett samhälle som förändras i snabb takt och blir alltmer globalt, förutsätter
utveckling av förmågan att tänka och handla enligt etiska principer, därtill hörande
omfattande kunskaper och färdigheter och en utveckling av allmänbildningen i livsåskåd-
ningsfrågor och kultur. Undervisningen i livsåskådningskunskap utgår från att eleven skall
ha möjlighet att växa upp till en fri, jämlik och kritisk byggare av ett gott liv.
ÅRSKURSERNA 1–5
Undervisningens huvuduppgift är att stödja elevens tillväxt och ge honom eller henne
redskap för att pejla och bygga sin livsåskådning och världsbild.
MÅL
Målet är att främja elevens strävan
• att söka och bygga upp sin identitet och sin livsåskådning och att därigenom lära
sig att gestalta helheter, växa till att konfronteras med osäkerhet och förbättra förmågan
att uttrycka sig
• att utveckla sin omdömesförmåga och förmåga att handla etiskt överlagt och lära sig
att lägga märke till de etiska dimensionerna i vardagslivet, att använda sin förmåga till
etiskt tänkande och livsåskådningsmässiga överväganden
• att bekanta sig med principerna för de mänskliga rättigheterna, för tolerans, för rättvisa
och en hållbar utveckling och att lära sig att ta ansvar för sig själv, för andra människor,
för samhället och för naturen
• att bekanta sig med olika betraktelsesätt och kulturer i sin näromgivning.
CENTRALT INNEHÅLL
Av det centrala innehållet skapas studiehelheter, som skall innehålla stoff från följande
temaområden. Innehållet som behandlas årligen kan alternera enligt undervisningsgrup-
pernas sammansättning.
214
Människorelationer och moralisk tillväxt
• att möta en annan människa och att sätta sig in i en hennes situation
• det goda, rätt och fel, att skilja mellan rätt och fel, människans godhet
• vad vänskap innebär och vänskapens betydelse i livet
• rättvisa, rättvisa i det dagliga livet, rikedom och fattigdom i världen
• tankefrihet, religions- och livsåskådningsfrihet, tolerans och diskriminering
• ett gott liv, värde och norm, ansvar och frihet i livet
Självkännedom och kulturidentitet
• vem är jag och vad kan jag, olika livsskeden och önskningar
• olika levnadssätt, tolerans och kulturell mångfald
• den finländska kulturen och kulturminoriteter i Finland, världens kulturarv
• livsåskådning, tro, förmodanden, kunskap och förståelse, olika livs- och
världsåskådningar
Människan och världen
• miljö och natur, levande och livlös natur, skönhet i naturen
• livets uppkomst och utveckling, berättelser om världens uppkomst, jorden och
världsalltet, olika former av liv, födsel, liv och död i naturen
• naturens framtid och en hållbar utveckling, olika tidsbegrepp och deras betydelse
i människans liv, världsarvet och miljön
PROFIL FÖR GODA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 5
Människorelationer och moralisk tillväxt
Eleven
• kan bedöma olika situationers moraliska krav och en handlings moraliska berättigande
• vet att ett handlande som står emot ens principer är fel
• kan granska moraliska problem tillsammans med andra och accepterar att man kan
handla enligt olika principer
• förstår att det finns fredliga lösningar på konflikter.
LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
Samhälle och mänskliga rättigheter
• grunderna för samlevnad: regler, avtal, löften, förtroende, ärlighet och redlighet,
den gyllene regeln
• ett barns rättigheter, rätt och skyldighet, mänskliga rättigheter
• jämlikhet och fred, demokrati, framtidens värld
• etikens grunder, en handlings moraliska berättigande, avsikten med en handling
och dess konsekvenser, etiska problem i det egna livet och lösningar på dem
Självkännedom och kulturidentitet
Eleven
• identifierar livsåskådningsfrågor
• kan använda centrala begrepp i läroämnet (livsåskådning, kultur, minoritet)
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004
215
• vågar föra fram egna synpunkter och förstår att de bör kunna motiveras
• har förmåga att gestalta livsåskådningsfrihetens betydelse i sitt liv
• kan gestalta den finländska kulturen som en del av världens kulturella mångfald.
Samhälle och mänskliga rättigheter
Eleven
• känner till principerna för mänskliga rättigheter, tolerans och rättvisa
• förstår betydelsen av gemensamma regler
• förstår det individuella ansvaret och att individerna hör till olika gemenskaper.
Människan och världen
Eleven
• känner till olika förklaringar om världen och människans plats i den
• förstår vilken betydelse naturen och miljön har för människan
• kan handla med respekt för naturen och har tagit till sig principerna för en hållbar
utveckling.
ÅRSKURSERNA 6–9
Undervisningens huvuduppgift är att fördjupa elevens förståelse för den egna livsåskådningen
och världsbilden. Eleven lär sig grundläggande kunskaper om olika slags livsåskådningar och
religioner och får stöd i att utvecklas till en ansvarskännande och aktiv samhällsmedlem.
MÅL
Målet är att främja elevens strävan
• att söka och bygga upp sin identitet och sin livsåskådning och samtidigt lära sig att
gestalta helheter, konfronteras med osäkerhet och förbättra förmågan att uttrycka
sig och sin livsåskådning
• att utveckla sin omdömesförmåga och sin förmåga att handla etiskt överlagt, att lära
sig att lägga märke till de etiska dimensionerna i vardagslivet och att använda sin
förmåga till etiskt tänkande och livsåskådningsmässiga överväganden
• att tillägna sig och omfatta principerna för de mänskliga rättigheterna, för tolerans,
för en världsomspännande rättvisa och en hållbar utveckling, lära sig att ta ansvar för sig
själv, för andra människor, för samhället och för naturen
• att utvidga sin religiösa och kulturella allmänbildning och lära sig känna till olika
värden, trossystem och livsåskådningsmässiga lösningar som anses viktiga i olika
kulturer, hur de tillkommit och hur de överförs, lära sig att bedöma vetenskapens
inflytande på vårt levnadssätt.
216
CENTRALT INNEHÅLL
Studiehelheter som kan undervisas i kursform innehåller fördjupat material om ämnes-
områden som behandlats i årskurserna 1-5: människorelationer och moralisk tillväxt,
självkännedom och kulturidentitet, samhälle och mänskliga rättigheter samt människan
och världen.
Medborgarskap och ett gott samhälle
• grunderna i samhällsteori, demokrati
• politik, att verka som medborgare, hållbar utveckling
Livsåskådningarnas värld
• livsåskådningarnas historia, livsåskådningsfrihet
• världsbild, världsåskådning och livsåskådning
• kunskap och forskning, naturligt och övernaturligt
• religion och irreligiositet, den egna livsåskådningen
Kultur
• kulturforskning, kultur och natur
• kultur och gemenskap, den finländska kulturen, tolerans
• uppfattningar om förhållandet mellan människan och naturen: humanistiska, utilistiska,
mystiska och naturcentrerade uppfattningar
Etik och ett gott liv
• etikens huvudriktningar och grundläggande frågor, den ungas moraliska tillväxt
• människorättsetik, miljöetik
• mångkulturalism ur ett etiskt perspektiv
Framtiden
• framtidsforskning
• naturens och samhällets framtid, världsarvet
• min framtid, att handla för framtidens bästa
KRITERIER FÖR VITSORDET 8 VID SLUTBEDÖMNINGEN
Människorelationer och moralisk tillväxt
Eleven
• kan se sambandet mellan val av värderingar och ett gott liv
• kan se de aspekter som de etiska grundbegreppen ger, t.ex. avsikten med en handling
och aktörens syfte med den, handlingens konsekvenser samt människans ansvar och
rättigheter
• kan se de etiska aspekterna på ett moraliskt dilemma och föreslå en etiskt godtagbar lösning
• kan iaktta de etiska dimensionerna i vardagen, konsten, medierna eller på andra livs-
områden och kan motivera skillnaden mellan mera eller mindre etiskt utvecklade
bedömningar.
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004
LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP
Etik och ett gott liv
• etikens huvudriktningar och grundläggande frågor, den ungas moraliska tillväxt
• människorättsetik, miljöetik
• mångkulturalism ur ett etiskt perspektiv
217
Självkännedom och kulturidentitet
Eleven
• kan identifiera och benämna väsentliga drag i de viktigaste världsåskådningarna och
kulturerna och ange hur de utvecklats
• kan ställa olika kulturella begrepp och symboler i relation till skilda livsåskådningstraditioner
• förstår skillnaden mellan en sekulär och en religiös livsåskådning
• kan utnyttja inlärda kulturella begrepp och skaffa kunskap om olika livsåskådningar.
Samhälle och mänskliga rättigheter
Eleven
• känner till de mänskliga och medborgerliga rättigheterna i huvuddrag och kan förklara
skillnaderna mellan dem
• kan betrakta individens förhållande till samhället ur etisk synvinkel
• kan reda ut beroendet mellan rättigheter och skyldigheter
• känner till alternativa och motstridiga samhällsuppfattningar
• känner igen kränkningar av de mänskliga och medborgerliga rättigheterna och kan
bedöma motiveringarna för olika krav på jämlikhet och rättigheter
• känner till problem i det moderna samhället och kan framföra både optimistiska och
pessimistiska uppfattningar om framtiden.
Människan och världen
Eleven
• förstår principerna för en hållbar utveckling
• känner till utgångspunkterna för miljöetik
• kan bedöma individens etiska perspektiv i relation till miljön
• förstår vilken inverkan samhälleliga avgöranden har på lång sikt.
Användarvisningsbild
Peetra
Kvalitetskontroll-tant
Kvalitetskontroll-tant
 
Inlägg: 7075
Blev medlem: 18 jun 2006, 17:33
Ort: The Interwebz

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Natasha » 11 sep 2010, 08:45

^Det där lät som ett helt underbart ämne. Som borde vara obligatoriskt för alla! Både vuxna och barn. Inte en chans att mina barn tar religion med sådant alternativ till bjuds. :)

Själv fick jag på femman glatt studera Pauli resor och lära mig budorden utantill.
Mamma till tre barn varav ett ännu är i dagis.
Användarvisningsbild
Natasha
Stamgäst
Stamgäst
 
Inlägg: 5474
Blev medlem: 03 aug 2004, 23:04
Ort: Född i väst bor i syd

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Muminmage » 12 sep 2010, 10:13

Vifslan skrev:
Åtminstone i högstadiet läser man på åk 7 om världsreligionerna, alla ur samma perspektiv enligt min uppfattning så då tycker inte jag att det är så stor skillnad på om man är troende eller inte om man är med, det hör ju till allmänbildningen att veta vad torah, nirvana etc är för något.


Exakt min uppfattning. Tyckte det var jätteintressant att läsa om alla världsreligioner! Väldigt allmänbildande. Etik och moral tror jag också vi behandlade i gymnasiet på religionstimmarna. Skrev några religionsfrågor i realen om jag inte minns fel. Har för övrigt aldrig upplevt religionstimmarna, varken i låg- eller högstadiet eller i gymnasiet, som nåt slags religiös hjärntvätt. Jag anser att religion är en del av vår kultur och att undervisning i det är relevant.
Bild
Bild
Bild
Användarvisningsbild
Muminmage
Stamgäst
Stamgäst
 
Inlägg: 3757
Blev medlem: 26 okt 2004, 11:39
Ort: Ingå

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav ninaTT » 22 sep 2010, 21:57

Peetra skrev:Jag hör inte till kyrkan, så då den dagen kommer, så kan jag välja bort religionsundervisning för min dotter, om jag vill. Vad exakt väljer jag då månne bort och vad tror ni att erbjuds istället? Jag antar att det är olika på olika orter dessutom, så nåt exakt kan väl ingen veta? Om religionsundervisningen är samma som då jag var liten, så tycker jag den är rätt så onödig och kan dissas, men jag antar att det utvecklats från att lära sig tio budorden och annat ur Bibeln utantill?

Jag vill att min unge ska få tillgång till information om hur vårt samhälle är uppbyggt och att det praktiskt taget är grundat till 90% på kristendomens värden, men ska det behövas nio års religionsundervisning för att det ska gå hem? Får man lära sig dessa grumder på annat sät än via religionsundervisning, eller lärs det ut alls i den?


:hm:

[edit] enl. http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1998/19980628 så blir det nog inget annat än vanlig religion för min Lilfilur, jag tror inte att det hittas två andra om inte ska ha religionsundervisning, så det är kanske lite onödigt att ens fundera på alternativet. :(
En elev som inte hör till något religionssamfund och som inte deltar i religionsundervisning enligt 1 mom. skall undervisas i livsåskådningskunskap. En elev som hör till ett religionssamfund och för vilken inte ordnas undervisning i hans eller hennes egen religion skall på begäran av vårdnadshavaren undervisas i livsåskådningskunskap. Den som ordnar grundläggande utbildning skall ordna undervisning i livsåskådningskunskap om det finns minst tre elever som har rätt till sådan undervisning.


Hej!

Om du läser detta noggrant ser du, att allt som behövs är minst tre elever inom samma kommun som inte hör till ett trossamfund, dvs har rätt till undervisning i livsåskådningskunskap. Detta skulle jag tro är fallet i alla kommuner redan...?

På finska finns det mycket information här: http://et-opetus.fi/index.php/ongelmatilanteita , på svenska finns det bara en kort introduktion, men på finska förklarar de ganska bra vilka plikter kommunerna har och vilka rättigheter ni har gällande undervisningen.
ninaTT
Silvermedlem
 
Inlägg: 74
Blev medlem: 09 feb 2008, 23:22

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Lovisa » 04 jan 2011, 22:52

Min dotter har livsåskådning i skolan, de har två grupper, en för åk1-3 och en för åk 4-6. Gissar att alla skolor här i Helsingfors har grupper i livsåskådning. Har självt haft livsåskådning i gymnasiet och uppskattade det mycket! Livsåskådningsgrupperna stannar kvar i skolan när de andra åker till kyrkan. Dottern har varit nöjd, på julen fick de spela spel och äta choko :)
Flicka juni 2002
Pojke oktober 2005
Bf 10/2014
Användarvisningsbild
Lovisa
Guldmedlem
 
Inlägg: 240
Blev medlem: 16 okt 2003, 17:49
Ort: Ekenäs

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav abc » 05 jan 2011, 12:21

Jag håller med de två inläggen i mitten som för fram att religionsundervisningen i högstadiet är allmänbildning. i vår skola var det iaf så; från högstadiet o upp i gymnasiet så handlade religionstimmarna mycket om andra religioner, samt etik och moral (också det redan från högstadiet). I lågstadiet handlade det främst om kristendomen, men så hade vi en 60årig lärarinna som undervisade också...vet inte om det varierar där också beroende på lärare?
Och det som hörde ihop med kristendomen i de högre klsserna så var främst faktakunskap om saker och ting runtom kristendomen. Det var alltså nästan inget om den kristna tron i sig, utan mest sådant som vad är ett kloster, vad gör nunnor, vilka olika inriktningar finns det inom kristendomen osv. Detta tycker jag är allmänbildning och jag blir ofta förvånad över att så många vuxna människor i vårt land saknar denna allmänbildning. Skulle religionsundervisningen av ngn anledning försvinna så skulle jag nog helst se att allmänbildning som denna ändå skulle dyka upp i tex livsåskådningsundervisningen, eller ngnstans i undervisningen iaf. Det är ju faktiskt katastrofalt att det kan komma att växa upp generationer som är noll allmänbildade i religionshistoria. (eller tas sådant redan upp i livsåskådningen på ett neutralt sätt?)

Utanför ämnet: Läste förresten i ngn ledare i ngn tidning (minns inte alls var, kan ha varit rikssvensk också) att vi gör minoriteter som tex invandrare en björntjänst genom att försöka förminska synligheten av tex kristna traditioner i skolan. Folk kommer då att rikta sin ilska mot dem som man tror orsakat det att vi förtrycker vår egen historia o kultur. Jag tror skribenten själv hade invandrarpåbrå.
Användarvisningsbild
abc
Mammapappa-proffs
Mammapappa-proffs
 
Inlägg: 1598
Blev medlem: 16 maj 2008, 23:21

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav Azzi » 05 jan 2011, 12:33

Jag var med i den första livsåskådningsgruppen någonsin i min skola. Det var jättebesvärligt att driva igenom det men lyckligtvis hade vi envisa föräldrar som kände till vad som står i grundlagen så vi fick ha livsåskådning. Jag är jättenöjd med undervsiningen som väldigt mycket på min tid gick ut på att att diskutera etiska frågor och moral, det var ett forum för samhälssdiskussioner, man fick lära sig om religionshistoria och man uppmuntrades att använda egna tankar och erfarenheter och framför allt att lära sig att tänka själv. Egentligen tycker jag att livsåskådning var det enda ämnet där man hade möjlighet att diskutera och fundera.
Nu har jag själv barn som kommer att ha livsåskådning och åtminstone i deras skola ordnas undervisningen automatiskt för att gruppen är relativt stor.
Azzi
Silvermedlem
 
Inlägg: 116
Blev medlem: 04 sep 2009, 15:52

Re: Religionsundervisning

Oläst inläggav abc » 05 jan 2011, 13:20

^ Var ju bra att ni fick lära er ngt om religion(shistoria) också! (som jag alltså undrade över i mitt förra inlägg)
Användarvisningsbild
abc
Mammapappa-proffs
Mammapappa-proffs
 
Inlägg: 1598
Blev medlem: 16 maj 2008, 23:21

Nästa


Vha, läser vår statistik fel?!! är du inte medlem? Bli medlemÅtergå till Skolbarn

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster